Refusjonsordning 21-24 år

 

Unge voksne 21 til 24 år

Fyller du 21 til 24 år dette kalenderåret, kan du få behandling hos en privat tannlege eller tannpleier, og betale 25 prosent av takstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Tilbudet gjelder alle i aldersgruppen som er bosatt eller har opphold i Oslo kommune, og som oppsøker en privat tannlege eller tannpleier med lokalisering i Oslo kommune. Hvis du er bosatt i en annen kommune enn Oslo må du undersøke hvordan tilbudet er organisert i den fylkeskommunen du bor eller oppholder deg i. Hvis du er folkeregistrert i en annen kommune har du også rettigheter der. Egenandelen betales direkte til den private tannlegen eller tannpleieren du får utført behandlingen hos. Du får ikke dekket utgifter til kosmetisk tannbehandling som for eksempel bleking av tenner. (tekst fra Oslo kommune nettside)

1 av 9        Neste >>
Skriv ut