Kirurgiklinikken
Kirurgiklinikken copyright 2013

Privat helseforsikring

Helseforsikring dekker ikke vanlig tannbehandling, men tilstander i munn, kjeve og ansikt som krever behandling av lege med spesialutdanning i kjevekirurgi / maxillofacial kirurgi dekkes på lik linje med andre legespesialister. Dette kan være tilstander / forandringer/ sår/utvekster i munnslimhinne, leppe, ansikt og kjeveben. Kjeveleddsplager. Bihulesymptomer med opphav fra tenner etc.

Forsikringen dekker utgifter til konsultasjon og evt. operasjon. Videre dekkes nødvendige røntgen og CT undersøkelse hos oss. Vi kan utføre CT av bihuler, kjeveledd og ansiktet for øvrig.


Slik går du frem:

Ta kontakt med din fastlege eller tannlege, og be om å få en henvisning til lege-spesialist i kjevekirurgi / maxillofacial kirurgi ved Kirurgiklinikken.

· Ta deretter kontakt med ditt forsikringsselskap og videresend henvisningen til selskapet.

· Be ditt forsikringsselskap om å ta kontakt med Kirurgiklinikken for å bestille en time til vurdering. Vi har over lang tid samarbeidet med de største forsikringsselskapene.