Kirurgiklinikken
Kirurgiklinikken copyright 2013

Viktig informasjon

Korona virus

Som følge av SARS-CoV-2/Covid-19 (koronavirus) tar Kirurgiklinikken AS nødvendige forholdsregler for å bidra til å forebygge smitte og smittespredning, etter retningslinjer fra helsemyndighetene. Klinikken holder åpent, dog med redusert drift for å unngå nærkontakter på venterom. Hygienrutiner er intensivert, og berøringsflater på venterom og fellesarealer desinfiseres kontinuerlig gjennom dagen. Vi har delt oss i to «kirurgiske team» som er tilstede annenhver uke. Dette av hensyn til deg som pasient, og for å minimere risiko for at klinikken blir stengt i et lengre tidsrom ved evt. smitteeksponering hos personalet. Vår drift vil være viktig for å avlaste spesialisttjenesten i sykehus under den pågående pandemi.

Pasienter som har smerter/skader, infeksjonstilstander, eller der det foreligger kreftmistanke, vil bli prioritert. Øvrig elektiv behandling, og konsultasjoner/vurderinger som ikke gjelder tidligere nevnte tilstander, vurderes utsatt inntil videre. Dette vil kunne påvirke deg som allerede har time, eller venter på time, hos oss, og vi ber om forståelse for at timeavtaler vil bli avbestilt/flyttet på kort varsel. 
Vi anmoder om at du som pasient selv vurderer dine plager opp mot behovet for behandling. Kan behandlingen vente noen uker uten at tilstanden forverres, så er det naturlig avvente behandling.  

 

Dersom du er i isolasjon, karantene, elller har vært i nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronaviruset SKAL DU IKKE GÅ INN PÅ KLINIKKEN. Vi ber vi om at du tar kontakt med oss på telefon 23 36 80 00 for å endre time til et senere tidspunkt. Alternativt sender oss en melding på e-post: post@kirurgiklinikken.no.
Har du behandlingsbehov og symptomer på Koronainfeksjon skal du kontakte legevakten for videre henvisning til lokal sykehusavdeling.

Dette gjelder også om du har forkjølelsessymptomer, sykdomsfølelse, hoste, feber eller er blitt tungpustet.

Det er plassert dispensere for hånd-desinfeksjon på venterommet, og ber om at alle benytter disse ved ankomst!

Vi ønsker færrest mulig pasienter på venterommet, og vi ber om at du ikke møter før avtalt tid, samt at følge/ledsager venter ute.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Link til FHIs råd: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/rad-til-tannhelsetjenesten/