Kirurgiklinikken
Kirurgiklinikken copyright 2013

Akutt

I perioder er det noe ventetid, men vi prøver lengst mulig å kunne tilby akuttpasienter time på dagen eller innen det vi anser som rimelig forsvarlig tid. Ring oss på 23 36 80 00. 

Påbegynte visdomstenner vil vi også kunne tilby time innen 3 virkedager.I tilfeller hvor det er malignitets-suspekte forandringer vil disse også bli prioritert innen 3 virkedager for biopsi/vurdering. 


Dersom du har akutte spørsmål utenom arbeidstid ring våre vakttelefoner eller send sms til

920 56 481(Frode Øye) eller 909 33 102(Helge Risheim)