Kirurgiklinikken
Kirurgiklinikken copyright 2013

Førsthjelp utslått tann

Førstehjelp utslått tann: Tannen rengjøres forsiktig med saltvann og settes inn på plass med lett trykk så snart som mulig. Alternativt oppbevares tannen i munn, melk eller saltvann inntil kompetent personell kan sette den på plass. Tannen må ikke oppbevares tørt. Melketenner settes ikke tilbake i munnen.