Kirurgiklinikken
Kirurgiklinikken copyright 2013

Kosmetisk ansiktskirurgi

For øvrige kosmetiske ansiktsprosedyrer, og generell plastikkirurgi samarbeider vi med Sandvikaklinikken. Se Sandvikaklinikken.no for ytterligere informasjon.