Kirurgiklinikken
Kirurgiklinikken copyright 2013

Spesialiteten Oral kirurgi

Oral kirurgi og oral medisin

Oral kirurgi har siden 1953 vært en odontologisk spesialitet i Norge. Spesialiteten i oral kirurgi og oral medisin innebærer 5 års spesialisering som omfatter bred medisinsk og kirurgisk skolering med spesiell vekt på munnhule og kjever, men også med støttefag innen øre-nese-hals-kirurgi, plastikk-kirurgi, generell kirurgi/medisin og anestesi. Spesialistene har under utdannelsen arbeidet på universitetsavdeling ved odontologisk fakultet og på kjevekirurgisk avdeling i sykehus .

Oral medisin er diagnostisering og behandling av patologiske tilstander som forekommer i munnhule og kjeve/ansikts-regionen. Dette kan være slimhinneplager som lichen planus, virus og bakterieinfeksjoner, tørre slimhinner, smertetilstander og kjeveleddsproblemer.

Eksempler på oralkirurgisk behandling er operasjon av visdosmtenner, retinerte tenner, endodontisk kirurgi/rotspissamputasjoner, cystectomier (fjerning av cyster), benoppbygginger(sinuslift, benblokker, osteotomteknikk), biopsier og implantatbehandling.

Link til godkjente spesialister i oral kirurgi