Hvorfor fjerne visdomstenner?

 

 
 Ufullstendig frembrudd og feilstilling gir problemer med å holde rent.
  
Hva er visdomstenner?

Visdomstennene er det tredje og siste sett av jeksler som bryter frem i munnen, vanligvis i slutten av tenårene eller tidlig i tyveårene. 

Mange lever hele livet med friske, fullt frembrudte visdomstenner uten symptomer eller smerter. Ofte er det ikke nok plass til visdomstannen, og den kommer derfor bare delvis frem i munnen. Når en del av tannen, eller hele tannen, ligger under slimhinnen betegnes den som retinert. 

Slike tenner kan gi opphav til smerter og andre problemer, og av den grunn er det nødvendig å fjerne de.  

Hvorfor må jeg fjerne visdomstannen?
En delvis frembrudt tann vil medføre at bakterier fra munnhulen får tilgang til vevet rundt tannen og kan gi opphav til infeksjon i bløtvevet rundt tannen (perikoronitt). Denne infeksjonen kan være kronisk uten symptomer, men kan også være mer akutt og gi smertefull hevelse i området rundt tannen, innskrenket gap, og av og til generell sykdomsfølelse.
   
 
 Karies (hull) i tann foran visdomstannen.En cyste har utviklet seg rundt en ikke frembrudt visdomstann.
   


Retinerte visdomstenner er også mer utsatt for tannkaries (hull), og vanskelig renhold kan bidra til at det blir hull eller festetap på tannen foran. 

Et annet problem kan oppstå når cyster utvikler seg rundt retinerte visdomstenner. Dette kan føre til ødeleggelse og tap av kjevebenet, og skade på nabotenner. Fjernelse av visdomstannen og cysten vil hindre videre vekst av cysten og forhindre ytterligere ødeleggelse.

Operasjon

Fjerning av visdomstenner i ung alder anbefales for å unngå fremtidige komplikasjoner, samt at det da også vil være mindre komplikasjoner med det kirurgisk inngrepet og bedre tilheling. Vanligvis gjøres operasjon i lokalbedøvelse, og erfaringsmessig går inngrepet smertefritt og greitt for seg. Om du ønsker kan du i tilegg få en beroligende tablett en time før inngrepet, eller intravenøs beroligende/sovemiddel (sedasjon) under inngrepet. Gi oss beskjed i forkant om du skulle ønske dette. 

For å fjerne en visdomstann som ikke er brutt frem må den blottlegges ved å legge et snitt i slimhinnen og
  
  
 Ikke frembrudte visdomstenner kan ha en avvikende posisjon i forhold
til tannsettet forøvrig
  
ofte fjerne noe ben. Det kan også være nødvendig å dele tannen i flere biter, og dette gjøres med bor. Såret lukkes med to eller tre sting som forsvinner av seg selv. Såret gror i løpet av 1-2 uker.

Mulige komplikasjoner
Det er som regel lite komplikasjoner etter fjerning av visdomstenner hos en erfaren kirurg, men det er allikevel viktig at du kjenner til mulige komplikasjoner som kan oppstå:
 • Hevelse i operasjonsområdet. Dette er vanlig, og hevelsen er ofte maksimal etter 2-3 døgn, og avtar i løpet av en ukes tid.
 • Redusert gapehøyde. Hevelse i området rundt musklene kan bidra til at kjeven føles stiv og øm når man gaper høyt. 
 • Blødning. Såret lukkes ikke helt tett, så noe blod fra såret er normalt de første 1-2 døgn.
 • Smerter. En viss grad av smerte og ubehag er normalt etter operasjon. Anbefalte smertestillende tabletter bør
  imidlertid lindre dette, og smerten avtar gradvis. Hvis du utvikler nye eller forverrede smerter i dagene etter operasjon bør du kontakte oss. Dette kan skyldes at blodkoagelet i såret har løsnet eller blitt oppløst før såret er grodd, og dette fører til at kjevebenet blir eksponert og utløser smerte. Dette er den vanligste komplikasjonen etter fjerning av vis domstenner. Du vil da trenge smertestillende i ytterligere noen dager.
 • Infeksjon. Kjennetegnes ved økende smerter og hevelse etter noen dager. Dette er relativt sjelden, og det vil da være behov for behandling med antibiotika.
 • Nerveskade. Visdomstannen i underkjeven står i nær relasjon til følelsenerven til hake og leppehud. Dettemedfører at det er en risiko for skade av nerven når tannen fjernes. En skade av nerven vil kunne gi nedsatt
  følelse i hake og leppehud. Om dette skulle skje er det vanligvis midlertidig, men i meget sjeldne tilfeller kan
  dette være permanent.
 • Bihulekomplikasjoner. Røttene til overkjevens jeksler står nær opp til kjevebihulen, og noen ganger kan det
  bli en åpning til bihulen som trenger behandling i form av tett lukning av sår området. Dette tilheler som regel
  uten videre komplikasjoner.

Generelt er det viktig med god munnhygiene etter operasjonen, og at instruksene fra din kirurg følges nøye.
Dette vil redusere ubehag og risiko for komplikasjoner.

Nøkkelord: Visdomstann, visdomstenner

Skriv ut