Arthrocentese (skylling) av kjeveledd

 

INDIKASJONER:
Når leddskiven (menisken) i kjeveleddet er forskjøvet ut av normal stilling og bidrar til at gapehøyden er redusert. Er også indisert ved slitasjeforandringer (artrose) i kjeveleddet som gir opphav til smerter eller redusert funksjon. Under er noen vanlige spørsmål besvart.


HVA ER KJEVELEDD-ARTHROCENTESE:
Arthrocentese er en prosedyre der selve kjeveleddet gjennomskylles med rikelig steril væske (opptil 500ml). Hensikten med dette er å løsne evt sammenvoksninger i leddet og skylle ut avfallsstoffer (inflammatoriske mediatorer). Målet er at smertene skal avta, bevegeligheten forbedres, og noen ganger at leddskiven reponeres til en mer normal posisjon. Effekten av denne behandlingen er godt dokumentert i internasjonal litteratur.


HVORDAN FOREGÅR ARTHROCENTESE:
Arthrocentese av kjeveleddet gjøres fortrinnsvis under intravenøs sedasjon. Ved intravenøs sedasjon sover du, men puster selv. Det settes da inn to nåler inn i kjeveleddet. En nål fører steril væske inn i leddet under trykk, og den andre nålen gjør at væsken dreneres ut fra leddet.


Når du er sedert/sover vil underkjeven kunne manipuleres/beveges for å løsne sammenvoksninger i leddet som hindrer glidebevegelse mellom leddflater og leddskive. Videre kan man endre leddskkivens posisjon i leddet slik at hinder for gapebevegelsen går tilbake.


ETTER PROSEDYREN
Arthrocentese av kjeveleddet er en vanlig prosedyre med liten risiko og lite postoperativt ubehag. Du kan dra hjem etter få minutter etter prosedyren. De fleste kan være i normal aktivitet påfølgende dag. Hevelse og ømhet foran øret vil forekomme i varierende grad første 1-2 døgn, og lett ømhet ved belastning. Du bør i denne perioden avlaste med myk mat. Arthrocentese medfører ikke bedring hos alle, og noen ganger kan det gå lang tid før man merker effekt. Evt. avtales en kontroll etter 6 uker.
Skriv ut