Oral kirurg

 
 
 

Tormod Bjartveit Krüger

  
 Utdannet tannlege i ved Universitetet i Oslo 2007. Godkjent spesialist i oral kirurgi og oral medisin ved Universitetet i Oslo i 2019. Har jobbet som tannlege i offentlig og privat praksis fra 2007, utelukkende med oralkirurgi siden 2014.
 

YRKESERFARING
Doktorgrad, Ph.d. ved odontologisk fakultet Universitetet i Oslo 2022
Oralkirurg ved Kirurgiklinikken 2020
Oralkirurg ved enhet for tann og kjeve ØNH, OUS Rikshospitalet
2019-  2020
Instruktørtannlege ved Det odontologiske fakultet  2010
Tannlege i Forsvarets Sanitet (FSAN),  2009- 2012
Tannlege, Norwegian Deployable Hospital/ United Nations, Tsjad 2009
Privat tannlegepraksis 2008 
Den offentlige tannhelsetjenesten  2007- 2009UTDANNELSE
PhD-student ved Universitetet i Oslo (UiO); i dag, forventet avsluttet 2021
(Oslo)


Spesialist i oral kirurgi og oral medisin ved UiO
(Oslo)

2019
Uteksaminert tannlege fra UiO
(Oslo)

2007
Eksamen artium fra Levanger

1999 KURS
Kurs i ortognatisk kirurgi, Århus  2019 
Kurs i Hode-halspatologi, Rikshospitalet 2018
Kurs i ansiktstraumatologi and osteosyntese, København
 2015
Kurs i rettsodontologi , FSAN
 2010
Kurs i krigskirurgi, FSAN
 2010
 Kurs i oralkirurgi for allmentannleger, Trondheim 2008VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER
1.Artikkel i Den Norske Tannlegeforenings Tidende, «Utfordringer i Tsjad» (Nr. 8 2010, s.534)
2.Krüger TB, Sharikabad MN, Herlofson BB. Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw in four Nordic countries and an indication of under-reporting. Acta Odontol Scand. 2013 Nov;71(6):1386-90. doi: 10.3109/00016357.2013.764007. PMID: 23351164.
3.Krüger TB, Herlofson BB, Landin MA, Reseland JE. Alendronate alters osteoblast activities. Acta Odontol Scand. 2016 Oct;74(7):550-557. PMID: 27546224.
MEDLEMSKAP FAGFORENINGER

 

 Skriv ut