Kjevekirurg og plastikkirurg

 
 
 

Helge Risheim

  
 Utdannet både tannlege (cand.med. Universitetet i Oslo) og lege (cand.med. Universitetet i Bergen). Dr. Risheim er som tannlege godkjent spesialist i oral kirurgi og oral medisin. Som lege er han godkjent spesialist både i maxillofacial kirurgi (kjevekirurgi og ansiktskirurgi) og plastikkirurgi.
Dr.Risheim er eneste privatpraktiserende lege i Norge som har formell godkjent spesialistkompetanse i både ansiktskirurgi og plastikkirurgi.

Dr. Risheim har drevet privat praksis i kjevekirurgi / oralkirurgi  på deltid siden 2000, og har kompetanse til å utføre det fulle spekter av oral og kjevekirurgiske prosedyrer. Han har  lang og omfattende erfaring innen kjevekirurgi og ansiktstraumatologi, tannimplantat, samt kirurgisk korreksjon av medfødte og ervervede tilstander i ansikt og kjever.  Av kosmetisk kirurgisk behandlinger innen plastikkirurgi begrenser Risheim sin aktivitet til ansiktet og halsregionen. 
 

YRKESERFARING
Overlege/Spesiallege, Klinikk for oral kirurgi og oral medisin, odont. Fak. Universitetet i Oslo 2016 
Overlege, Avdeling for kjevekirurgi, Oslo Universitetssykehus, 
Ullevål.
2008-  2015
Assistentlege, Kirurgisk avdeling, Ringerike sykehus 2006- 2008
Assistentlege,  Avdeling for plastikkirurgi. Rikshospitalet   2005- 2006
Konst. overlege, avd for  plastikk og kjevekirurgi. Ullevål sykehus 2004- 2005  
Assistentlege, Avdeling for plastikkirurgi. Rikshospitalet 2002- 2004  
Assistentlege, kjevekirurgi / ansiktskirurgisk avd. Ullevål sykehus  2000- 2002 
Allmennpraktiker, Legesenteret Fagernes 2000- 2000  
Assistentlege, kjevekirurgi/ansiktskirurgisk avd. Ullevål sykehus   2000- 2000
Assistentlege, Ø-N-H-avd. Regionsykehuset Tromsø  1999- 2000
Instruktørtannlege oral kirurgi og oral medisin
Klinikk for oral kirurgi og oral medisin, odont. Fak. Universitetet i Bergen.
 1999 - 1999  
Turnuslege 
Leikanger kommune, Sogn & Fjordane
 1998 - 1999
Sandnessjøen sykehus 
Lokalsykehus på Helgelandskysten med fellesvakt
for kirurgi, medisin, gynekologi, pediatri.
 1997 - 1998  
Privat tannlegepraksis
Bergen  
 1993 - 1997  
Assistentlege ØNH-avdeling
Haukeland sykehus, Bergen
 1996 - 1996 
 
Militærtannlege
Sanitetskompaniet, Setermoen, Bardu
 1991 - 1992
NAVF-forsknings-stipendiat
Odontologisk fakultet Universitetet i Oslo
 1989 - 1991  UTDANNELSE
Spesialist i Plastikkirurgi
(Oslo)
2008
Spesialist i Oral kirurgi og oral medisin
(Oslo)
2006
Spesialist i Kjevekirurgi og munnhulesykdommer / Maxillofacial kirurgi
(Oslo)
2005
Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen
Medisinsk embetseksamen/ cand.med.
1997 
Odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo
Odontologisk embetseksamen/ cand.odont.
1991VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER
1. Risheim H, Kjærheim V, Arneberg P: Improvement of oral hygiene in patients with rheumatoid arthritis. Scand J Dent Res 1992:100;172-5.
2. Risheim H, Arneberg P, Birkhed D: Oral Sugar Clearance and Root Caries Prevalence in Rheumatic Patients with Dry Mouth Symptoms: Caries Res 1992;26:439-444.
3. Risheim H, Arneberg P: Salivary stimulation by chewing gum and lozenges in rheumatic patients with
xerostomia. Scand J Dent Res1993;101:40-3.
4. Risheim H, Arneberg P.,Birkhed D:Salivary flow, sugar clearance and root caries in rheumatic disease. Abstract, NOF, 73rd Annual Meeting, August 24-26, 1990.
5. Risheim H, Kristiansen R, Høgevold HE: Operativ behandling av frakturer i collum mandibula
Abstract, NKF, 76 høstmøte, 23-27oktober, 2000
6. Risheim H, Høgevold HE: Ex situ plateosteosyntese av frakturer i collum mandibula
Abstract, NKF, 77 høstmøte, 22-26 oktober, 2001
7. Tveten S, Risheim H: ”Early loading” ved implantatbehandling
Abstract, NKF, 77 høstmøte, 22-26 oktober, 2001
8. Risheim H, Arctander K: Korreksjon av kongenitale og ervervede bløtvevsdefekter i ansiktet med
autolog fettinjeksjon. Abstract, NKF, 79høstmøte, 20-24 oktober, 2003
.9 Risheim H, Skjelbred P, Rønning E: Goldenhar syndrom pasient rekonstruert med kostokondrale
transplantater og senere multivektoriell distraksjon av underkjeve. Abstract, XXX’e Nordisk
Plastikkirurgiske Kongre.ss, 10-13 juni, 2004.
10. Risheim H, Høgevold HE: Kirurgisk behandling av frakturer i collum mandibulae. Mulige resultater og
komplikasjoner. Abstract, NKF, 80 høstmøte, 18-22 oktober, 2004.
11. Risheim H, Rønning E:Ortognatisk kirurgi hos pasienter med leppe-kjeve-ganespalte i Oslo. Abstract
NKF, 81 høstmøte,24-28 oktober, 2005.
12. Risheim H, Skjelbred P, Høgevold HE: Komplikasjoner ved frontale kranieplastikker med
hydroksiapatittsementer. Abstract, NKF, 81 høstmøte,24-28 oktober, 2005
13. Risheim H: Vurdering av tannskader ved legevakt. Tidsskr Nor Laegeforen. 2006 Apr 27;126(9):1212-3.
14. Hanoa: Ansiktstraumatologi – Metodebok i skadebehandling, Fagbokforlaget 2009. Forfatter av kapittel om bløtdelsskader i ansikt
15. Risheim H: Midfacial degloving – alternativ tilgang ved maxillofaciale traumer. Abstract NKF,85 høstmøte 19-23 oktober,2009
16. Risheim H: Kronisk recidiverende kjeveleddsluksasjoner behandlet med autolog blodinjeksjon.Kjeveleddsarthroskopi. Abstract NKF, 86 høstmøte 25-29 oktober, 2010
17.  Mjøen E,  Risheim H, Skjelbred P. Når kart og terreng ikke stemmer. Nor Tannlegefor Tid 2010;120: 236-9 
18.
 Kristoffersen M, Kristoffersen  S, Risheim H: Nytt ansikt – samme jenta. Abstract NKF, 88 høstmøte 22-26 oktober, 2012
19.
 Risheim H: Injiserbar permanent bløtvevs-filler i ansikt. Kasustikk med senkomplikasjon og behandling av denne.. Abstract NKF,  88 høstmøte 22-26 oktober, 2012
20.  Risheim H, T. Brommeland, K. Hanvold: Traumatisk dislokasjon av mandibulakondyl til midtre skallegrop og epiduralt  hematom.  Abstract  NKF,  89 høstmøte 21-25 oktober, 2013
21.  Risheim H, Sneve M: Blødning bak øyet. Tidsskr Nor Legeforen 2014; okt 14; 134 (19):1854 
22.  Elisabeth Heggem Julsvoll: Temporomandibulær dysfunksjon – teori, undersøkelse og behandling. Cappelen Damm 2018. Forfatter av kapittel som omhandler kjeveleddskirurgi.
 23.                Khanifam P, Pullisaar H, Risheim H. Local facial atrophy and permanent anesthesia of right upper lip following subcutaneousextrusion of chlorhexidine digluconate.  Oral and Maxillofacial Surgery Cases. 2019; 5.
 24. Khanifam P, Pullisaar H, Risheim H.  Lokal bløtvevsatrofi i kinn og tap av følelse i  høyre overleppe etter subkutan ekstrusjon av klorheksidindiglukonat i forbindelse med endodontisk behandling.  Nor Tannlegeforen Tid. 2019;129: 706–10
.25  Khanifam, Pejman; Pullisaar, Helen & Risheim, Helge. Lokal blødtvævsatrofi i kinden og sensibilitetstab i højre side af overlæben efter subkutan ekstrusion af klorhexidindiglukonat i forbindelse med endodontisk behandling. Tandlægebladet.2020;2:193-199
MEDLEMSKAP FAGFORENINGER
Den Norske tannlegeforening
 Den Norske legeforening,
Norsk overlegeforening
Norsk kirurgisk forening
Norsk forening for Maxillofacial kirurgi  
Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin
Norsk selskap for craniofacial kirurgi
 
American Academy of Cosmetic Surgery  (AACS)
 

Nøkkelord: Kjevekirurg, plastikkirurg, oral kirurg, maxillofacial, tannimplantat


Skriv ut