Tannlege

 

  

Eva Gustumhaugen Flo

  
  Eva Gustumhaugen Flo har arbeidet som tannlege siden 2001, og vært spesialist i Oral Protetikk siden 2012. 

En spesialist i protetikk, er en tannlege som har en offentlig godkjent spesialitet i estetisk og rekonstruktiv tannbehandling. Oral protetikk omfatter rehabilitering av nedslitte tenner i form av kroner, porselenslaminater, porselensinnlegg og rekonstruksjon av tapte tenner ved hjelp av implantater, avtakbare proteser, broer. Spesialiteten omfatter også behandling av muskel- og kjeveleddslidelser, i tillegg til behandling av pasienter med snorkeproblemer som sosial snorking og/eller nattlige pustestopp (søvnapne).
 YRKESERFARING
 Ansvarshavende tannlege avdeling for protetikk og bittfunksjon, UiO 2015-
Offentlig ansatt tannlege som spesialist i Oral Protetikk ved Spesialavdelingen, Tannklinikken Sentrum, Oslo2014-  
Privatpraktiserende tannlege ved Bogerud tannhelseklinikk 2003-
Instruktørtannlege ved Avdeling for propedevtikk   2003- 2004 
Privatpraktiserende tannlege ved Oslo private tannlegevakt 2002- 2009
Privatpraktiserende tannlege ved Rakkestad tannlegesenter
 2002- 2003  
Offentlig ansatt tannlege ved Tromsdalen tannhelsetjeneste, DOT
/privatpraktiserende tannlege ved Grønnegata tannlegesenter
 2001- 2002
UTDANNELSE OG FAGLIG BAKGRUNN
Spesialist i Oral protetikk, UiO 2012
Odontologisk embetseksamen i odontologi, cand. odont UiO
2001VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER
1. Risheim H, Kjærheim V, Arneberg P: Improvement of oral hygiene in patients with rheumatoid arthritis. Scand J Dent Res 1992:100;172-5.
2. Risheim H, Arneberg P, Birkhed D: Oral Sugar Clearance and Root Caries Prevalence in Rheumatic 
Patients with Dry Mouth Symptoms: Caries Res 1992;26:439-444.
3. Risheim H, Arneberg P: Salivary stimulation by chewing gum and lozenges in rheumatic patients with 
xerostomia. Scand J Dent Res1993;101:40-3.
4. Risheim H, Arneberg P.,Birkhed D:Salivary flow, sugar clearance and root caries in rheumatic disease. Abstract, NOF, 73rd Annual Meeting, August 24-26, 1990.
5. Risheim H, Kristiansen R, Høgevold HE: Operativ behandling av frakturer i collum mandibula 
Abstract, NKF, 76 høstmøte, 23-27oktober, 2000
6. Risheim H, Høgevold HE: Ex situ plateosteosyntese av frakturer i collum mandibula 
Abstract, NKF, 77 høstmøte, 22-26 oktober, 2001
7. Tveten S, Risheim H: ”Early loading” ved implantatbehandling 
Abstract, NKF, 77 høstmøte, 22-26 oktober, 2001
8. Risheim H, Arctander K: Korreksjon av kongenitale og ervervede bløtvevsdefekter i ansiktet med 
autolog fettinjeksjon. Abstract, NKF, 79høstmøte, 20-24 oktober, 2003
.9 Risheim H, Skjelbred P, Rønning E: Goldenhar syndrom pasient rekonstruert med kostokondrale 
transplantater og senere multivektoriell distraksjon av underkjeve. Abstract, XXX’e Nordisk 
Plastikkirurgiske Kongre.ss, 10-13 juni, 2004.
10. Risheim H, Høgevold HE: Kirurgisk behandling av frakturer i collum mandibulae. Mulige resultater og 
komplikasjoner. Abstract, NKF, 80 høstmøte, 18-22 oktober, 2004.
11. Risheim H, Rønning E:Ortognatisk kirurgi hos pasienter med leppe-kjeve-ganespalte i Oslo. Abstract 
NKF, 81 høstmøte,24-28 oktober, 2005.
12. Risheim H, Skjelbred P, Høgevold HE: Komplikasjoner ved frontale kranieplastikker med 
hydroksiapatittsementer. Abstract, NKF, 81 høstmøte,24-28 oktober, 2005
13. Risheim H: Vurdering av tannskader ved legevakt. Tidsskr Nor Laegeforen. 2006 Apr 27;126(9):1212-3.
14. Hanoa: Ansiktstraumatologi – Metodebok i skadebehandling, Fagbokforlaget 2009. Forfatter av kapittel om bløtdelsskader i ansikt
15. Risheim H: Midfacial degloving – alternativ tilgang ved maxillofaciale traumer. Abstract NKF,85 høstmøte 19-23 oktober,2009
16. Risheim H: Kronisk recidiverende kjeveleddsluksasjoner behandlet med autolog blodinjeksjon.Kjeveleddsarthroskopi. Abstract NKF, 86 høstmøte 25-29 oktober, 2010
 17.
 Kristoffersen M, Kristoffersen  S, Risheim H: Nytt ansikt – samme jenta. Abstract NKF, 88 høstmøte 22-26 oktober, 2012
 18.
 Risheim H: Injiserbar permanent bløtvevs-filler i ansikt. Kasustikk med senkomplikasjon og behandling av denne.. Abstract NKF,  88 høstmøte 22-26 oktober, 2012
19.  Risheim H, T. Brommeland, K. Hanvold: Traumatisk dislokasjon av mandibulakondyl til midtre skallegrop og epiduralt  hematom.  Abstract  NKF,  89 høstmøte 21-25 oktober, 2013
                     
VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER
1. Risheim H, Kjærheim V, Arneberg P: Improvement of oral hygiene in patients with rheumatoid arthritis. Scand J Dent Res 1992:100;172-5.
2. Risheim H, Arneberg P, Birkhed D: Oral Sugar Clearance and Root Caries Prevalence in Rheumatic 
Patients with Dry Mouth Symptoms: Caries Res 1992;26:439-444.
3. Risheim H, Arneberg P: Salivary stimulation by chewing gum and lozenges in rheumatic patients with 
xerostomia. Scand J Dent Res1993;101:40-3.
4. Risheim H, Arneberg P.,Birkhed D:Salivary flow, sugar clearance and root caries in rheumatic disease. Abstract, NOF, 73rd Annual Meeting, August 24-26, 1990.
5. Risheim H, Kristiansen R, Høgevold HE: Operativ behandling av frakturer i collum mandibula 
Abstract, NKF, 76 høstmøte, 23-27oktober, 2000
6. Risheim H, Høgevold HE: Ex situ plateosteosyntese av frakturer i collum mandibula 
Abstract, NKF, 77 høstmøte, 22-26 oktober, 2001
7. Tveten S, Risheim H: ”Early loading” ved implantatbehandling 
Abstract, NKF, 77 høstmøte, 22-26 oktober, 2001
8. Risheim H, Arctander K: Korreksjon av kongenitale og ervervede bløtvevsdefekter i ansiktet med 
autolog fettinjeksjon. Abstract, NKF, 79høstmøte, 20-24 oktober, 2003
.9 Risheim H, Skjelbred P, Rønning E: Goldenhar syndrom pasient rekonstruert med kostokondrale 
transplantater og senere multivektoriell distraksjon av underkjeve. Abstract, XXX’e Nordisk 
Plastikkirurgiske Kongre.ss, 10-13 juni, 2004.
10. Risheim H, Høgevold HE: Kirurgisk behandling av frakturer i collum mandibulae. Mulige resultater og 
komplikasjoner. Abstract, NKF, 80 høstmøte, 18-22 oktober, 2004.
11. Risheim H, Rønning E:Ortognatisk kirurgi hos pasienter med leppe-kjeve-ganespalte i Oslo. Abstract 
NKF, 81 høstmøte,24-28 oktober, 2005.
12. Risheim H, Skjelbred P, Høgevold HE: Komplikasjoner ved frontale kranieplastikker med 
hydroksiapatittsementer. Abstract, NKF, 81 høstmøte,24-28 oktober, 2005
13. Risheim H: Vurdering av tannskader ved legevakt. Tidsskr Nor Laegeforen. 2006 Apr 27;126(9):1212-3.
14. Hanoa: Ansiktstraumatologi – Metodebok i skadebehandling, Fagbokforlaget 2009. Forfatter av kapittel om bløtdelsskader i ansikt
15. Risheim H: Midfacial degloving – alternativ tilgang ved maxillofaciale traumer. Abstract NKF,85 høstmøte 19-23 oktober,2009
16. Risheim H: Kronisk recidiverende kjeveleddsluksasjoner behandlet med autolog blodinjeksjon.Kjeveleddsarthroskopi. Abstract NKF, 86 høstmøte 25-29 oktober, 2010
 17.
 Kristoffersen M, Kristoffersen  S, Risheim H: Nytt ansikt – samme jenta. Abstract NKF, 88 høstmøte 22-26 oktober, 2012
 18.
 Risheim H: Injiserbar permanent bløtvevs-filler i ansikt. Kasustikk med senkomplikasjon og behandling av denne.. Abstract NKF,  88 høstmøte 22-26 oktober, 2012
19.  Risheim H, T. Brommeland, K. Hanvold: Traumatisk dislokasjon av mandibulakondyl til midtre skallegrop og epiduralt  hematom.  Abstract  NKF,  89 høstmøte 21-25 oktober, 2013

VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER
1. Effect of chemical and mechanical debridement techniques on bacterial re-growth
On rough titanium surfaces: an in vitro study, COIR,2013.
                     
Skriv ut