Bent Thv. Gerner

 Tannlege Bent Thv. Gerner har meget lang erfaring som spesialtannlege i protetikk (fremstilling av kroner og broer, proteser mm). Han er en av landets mest erfarne tannleger når det gjelder protetisk behandling på tannimplantater. Ved Kirurgiklinikken vil Bent Thv. Gerner kunne tilby protetisk behandling til pasienter som har fått operert inn tannimplantater i kjevebenet, slik at pasienten om ønskelig kan få totalbehandlingen utført hos oss.

YRKESERFARING

Sakkyndig i oral protetikk, .engasjement, deltid, NPE fra 2011
Rådgivende tannlege for forsikringsselskapet Storebrand og senere If1990-
Sensor for videreutdanningskandidatene i protetikk 2002
Sensor for avgangsstudentene i Protetikk, UiO,  1990-95
Assisterende tannlegesjef, Forsvarets sanitet, (18 t/uke)  1997-2004
Stabstannlege Forsvarets sanitet (18 timers stilling)  1990-97
Instruktørtannlege ved klinikk for protetikk og bittfunksjon, UiO, 1975-84  
Privat allmennpraksis 1974- , spesialistpraksis fra 1984- 1984-  
Distriktstannlege Averøya  1972-74
Militærtannlege OML 1971-72UTDANNELSE

Godkjent spesialist i oral protetikk2007
Spesialutdanningen i protetikk ved UiO, avsluttet og godkjent i 19841984
Odontologisk embetseksamen, cand.odont. Universitetet i Oslo 1971PUBLIKASJONER / FORSKNING

1.Gerner BT et al: Comparison of bone reactions to coated tricalcium phosphate and pure titanium dental implants in the canine iliac crest. Scand J Dent Res 1988;96: 143-8
2.Gerner BT og Norheim PW: Tannskader på norske vernepliktige I 1970,1980 og 1990. Nor Tannlegeforening Tid 1992; 102: nr 19
3.Gerner BT and Debelian G: Etiology and Diagnosis of Traumatic Dental Injuries among Norwegian Recruits. Presentert på verdenskongressen i of International association on dental traumatology i Melbourne i 2000.
4.Presentasjon av forskningsrapport på International Congress on dental traumatology in Oslo 2002.
UNDERVISNING
Instruktør og seminarleder for studenter 1975-84
Kursgiver i implantatprotetikk for videreutdanningskandidater i protetikk
Kursgiver for leger og tannleger ved sanitetsoffiserskurs og fagseminarer i Forsvaret
Kursgiver for leger og tannleger ved sanitetsoffiserskurs og fagseminarer i Forsvaret   
Kursgiver i protetikk på ”International congress of dentistry”, Sao Paulo, Brasil, januar 2004   TILLITSVERV

I Den norske tannlegeforening (N.T.F.):
Leder for N.T.F.s klagenemnd for implantatsaker fra 2000- 2008
Leder av Norsk Forening for Oral Protetikk (N.F.O.P.) fra 2001-2006
Medlem av N.T.F.s spesialitetsråd fra 1999-2004
Medlem av N.T.F.s fagnemnd 1994-1998
Valgt representant til N.T.F.s representantskap 14 ganger fra 1993-2009
I Oslo tannlegeselskap (O.T.S)
Formann 1996 og 1997
Viseformann 1994 og 1995
Formann i fagnemnda 1993
Medlem av fagnemnda 1989-92


Skriv ut