Kvalitetspolitikk for Kirurgiklinikken

 
På Kirurgiklinikken har vi som vårt største mål å ha pasientene i fokus. Vår produksjon skal alltid gjennomføres i tråd med alle lovkrav og kundekrav og vi vil alltid søke å drive frem en kontinuerlig forbedringsprosess.
  • Vi skal ha kortest mulig ventetid for våre pasienter og rekvirenter med rask, smertefri og trygg behandling som et viktig mål. 
  • Henvisninger og mail skal behandles samme dag vi mottar det, og vi legger stor vekt på å gjøre det vi kan for å tilfredsstille pasientens og rekvirentens ønske om oppsatt time og behandling.
  • Våre epikriser skal være utfyllende og gode og vi legger alltid ved røntgenbilder sammen med epikrisen, dersom dette er hensiktsmessig.
  • Gode rutiner og planlegging før pasienten kommer til behandling skal alltid være høyt prioritert.
  • Under våre forberedelser skal manglende henvisninger etterlyses hos rekvirent, slik at dette også er klart før pasientens time igangsettes.
  • Hos oss skal samtlige ansatte ha planmessig og kontinuerlig opplæring, med hovedfokus på den kompetansen som trengs for å ivareta en solid og tryggest mulig arbeidsplass, samt god faglig ivaretakelse av våre pasienter og rekvirenter.
Skriv ut