Lenker

 

Tidsskrift, bibliotek og fagrelaterte linker


http://www.helsebiblioteket.no/tannhelse  Helsebiblioteket-Gratis tilgang til ulike tidsskrift for tannleger og helsepersonell

http://www.tannlegetidende.no/  Tidende Tidsskrift for den Norske Tannlegeforening

http://tidsskriftet.no/  Tidsskrift for den Norske legeforening

http://www.medscape.com/  Søkbare fulltekstartikler innen medison og odontologi

http://www.iaoms.org/  International Association of Oral and Maxillofacial surgeons

http://www.aaoms.org/conditions.php  American Association of oral and maxillofacial surgeons- Informasjon om tilstander som behandles innenfor kjevekirurgi og maxillofacial kirurgi.


Andre nyttige linker

Felleskatalogen 


Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2021.

 

Den norske tannlegeforening 

Norsk pasientskadeerstatning 

Norsk Forening for Oral Kirurgi 

 Avd. for kjevekirurgi / maxillofacial kirurgi Oslo Universitetssykehus

Den norske legeforening 

Det Odontologisek Fakultet i Oslo 

Universitetet i Oslo 

Pasient- og brukerombudet

Helsedirektoratet 

Helsenorge.no


IMPLANTAT LEVERANDØRER


http://www.straumann.no/ Straumann tannimplantater

http://www.dentsplyimplants.no/ ASTRA tannimplantater
Skriv ut