ISO-Sertifisert

 
Som første og eneste tannlegepraksis, og spesialistklinikk innen tann- kjeve og ansiktskirurgi i Norge har vi blitt ISO-sertifisert i.h.t. den internasjonale kvalitetsstandarden ISO 9001-2008.

Vi ser på dette som en bekreftelse på at klinikken og medarbeidernes kontinuerlige kvalitetsfokus holder mål. Kirurgi er et fagområde hvor svikt i behandlingen kan medføre komplikasjoner som økt smerte, skade og infeksjon. ISO-sertifisering av Kirurgiklinikken er således et uavhengig kvalitetsstempel for at våre pasienter og henvisere skal motta behandling av høy kvalitet i alle ledd, slik at risiko for feilbehandling og komplikasjoner minimaliseres.

ISO sertifiseringen innebærer at uavhengige kontrollører går gjennom våre rutiner og prosedyrer, og eventuelle avvik må korrigeres for at Kirurgiklinikken skal opprettholde sin sertifisering I henhold til NS-EN ISO 9001:2008 standarden.

Dette er vår bekreftelse overfor pasienter og henvisere at vår kvalitetsstandard holder mål.


Se artikkel i Tannlegeforeningens Tidende 2014: ISO pionerene
Skriv ut