Henvisninger

 

Henvisninger kan sendes via e-mail, pr post eller pr telefon. Henvisninger med sensitive personopplysninger SKAL sendes via helsenett.

Mange ringer pr telefon og får tildelt time til pasienten sin og da er det helt i orden at henvisningen blir ettersendt.
Henvisningen kan også sendes med pasienten.

Det er ønskelig at personalia i henvisningen er oppdatert, da vi kontakter pasientene pr telefon eller brev for å sette opp time til konsultasjon og behandling.

For å minske antall bilder og stråledose er det fint om bilder kan sendes til oss på mail eller CD. Sender du oss et utskrift på papir er det ofte vi er nødt til å ta nye bilder for å stille riktig og sikker diagnose. Alle tilsendte henvisninger og røntgenbilder blir scannet inn i pasienten sin journal for å ha et sikkert og papirløst journalsystem. Vi er likevel takknemlig for all tilsendt informasjon da det blir lettere å vurdere pasienten før konsultasjon/ behandling.

I samband med implantatbehandling er det også hensiktsmessig og nyttig å få tilsendt dokumentasjon dersom pasienten har krav på HELFO refusjon. Det kan være journalutskrift, kliniske fotos, legeerklæringer, vedtak fra NAV eller studiemodeller.

Vi setter stor pris et godt samarbeid og vi registrerer alle henvisninger så raskt vi har kapasitet til.

Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe.

Skriv ut