Videoanimasjoner

Se animasjoner av behandliger her

Vi har anbefalt videofilmer som er relatert til de behandlingene vi utfører på klinikken. Klikk  på menyknappene til venstre under videospilleren. 

Visdomstenner  ligger under "Oral Surgery"
Tannimplantater under "Implants"
Rotspissamputasjon under "Endodontics"Skriv ut