Visdomstenner

Fjerne visdomstann

Visdomstennene er det tredje og siste sett av jeksler (molarer) som bryter frem i munnen, vanligvis i slutten av tenårene eller tidlig i tyveårene. Mange lever hele livet med friske, fullt frembrudte visdomstenner uten symptomer eller smerter. Fjerning av en visdomstann er vanligvis nødvendig når de ikke bryter helt frem.

Visdomstenner kan ligge horisontalt, eller ligge tippet mot eller fra de andre tennene. Skjevstilling av visdomstenner kan føre til skade på nabotann (se visdomstann video 1), og gi opphav til kjevesmerter.

Visdomstenner som bare delvis bryter frem, eller ikke bryter frem i hele tatt, kalles retinerte visdomstenner. En delvis frembrudt visdomstann vil medføre at bakterier fra munnhulen får tilgang til vevet rundt tannen og kan gi opphav til infeksjon i bløtvevet rundt tannen (perikoronitt). (se visdomstann video 2) Denne infeksjonen kan være kronisk uten symptomer, men kan også være mer akutt og gi smertefull hevelse i området, innskrenket gap, og av og til generell sykdomsfølelse. Retinerte visdomstenner er også mer utsatt for tannkaries.

Et annet problem kan oppstå når cyster utvikler seg rundt retinerte visdomstenner (se visdomstann video 3). Dette kan føre til ødeleggelse og tap av kjevebenet, og skade på nabotenner. Fjernelse av visdomstannen og cysten vil hindre videre vekst av cysten og forhindre ytterligere ødeleggelse.

Fjerning av visdomstenner i ung alder anbefales for å unngå fremtidige komplikasjoner, samt at det da også vil være mindre komplikasjoner med det kirurgisk inngrepet og tilhelingen. Vanligvis gjøres dette i lokalbedøvelse (se visdomstann video 4). Om du skulle ønske kan du i tilegg få en beroligende tablett en time før inngrepet, eller intravenøs beroligende/sovemiddel (sedasjon) under inngrepet. Gi oss beskjed i forkant om du skulle ønske dette. Erfaringsmessig går inngrepet smertefritt og greit for seg, og det legges stor vekt på god bedøvelse. Om ønskelig kan du også få en dose kortison i forbindelse med  operasjon, da dette er det medikament som har best dokumentert effekt på reduksjon av smerte og hevelse etter visdomstann-operasjon.

Se vår folder om mulige komplikasjoner ved fjerning av visdomstann
Skriv ut