Tannimplantat

Behandling med tannimplantater

Det er mulig å erstatte neste alle tapte tenner med tannimplantat. Behandlingen innebærer at man opererer en liten skrue i titan inn i kjevebenet. Denne erstatter roten som mangler. På den festes siden en krone eller bro.

Tannerstating med implantater er en gjennomprøvet behandlinsmetode med en klinisk dokumentasjon som strekker seg over 40 år. I nesten alle tilfeller går det å få tenner som sitter fast og ser naturlige med denne behandlingen.

Grunnstoffet titan(Ti) aksepteres av kroppen nesten som om det var dens eget vev (biokompatibelt), og dette gjør at pasienten kan få nye røtter fremstillt i titan som vokser fast i kjevebenet. Med en liten operasjon vil kirurgen feste titanskruer/tannimplantat, eller fiksturer som er fagbetegnelsen, i kjeven. På fikturen festes siden et lite mellomstykke også kjent som distanse som stikker så vidt gjennom tannkjøttet. En krone eller bro skrues deretter fast på distansen. På vår klinikk er det egen tannlegespesialist i protetikk som vil utføre denne delen av behandlingen eller henvisende tannlege som ufører krone eller brobehandlingen.

Når behandlingen utføres er det viktig at pasienten er frisk, men også pasienter med kroniske sykdommer under medisinsk behandling kan få utført tannimplantatbehandling. En frisk munnhule hvor tannkjøttproblemer, kariesangrep og andre infeksjoner er under kontroll er viktig for et stabilt og godt langtids resultat.

Høy alder er sjelden er problem. Røyking frarådes i samband med implantatbehandling da det er større fare for komplikasjoner med bentap.


Benets kvalitet er avgjørende


Tap av en eller flere tenner gjør at benet der tannen satt, ikke stimuleres til ny benvekst. Det fører til at benet sakte løses opp. (Video 2-5 under) Ved å sette inn et tannimplantat vil benet på ny stimuleres til vekst og derved beholdes kjevekammen.

Venter en lenge med å sette tannimplantat kan det være en større risiko for at det ikke er nok ben å feste fiksturer i. I de tilfeller der det er lite kjeveben går det i blandt an å transplantere inn pasientens eget ben eller bruk av kunstig ben. Dette gjøres for at fiksturene med større sikkerhet skal kunne feste seg i benet. (Video 6)

Benets kvalitet er avgjørende for hvor mange fiksturer som får plass. I en helt tannløs kjeve er det vanlig at vi setter seks fiksturer. På fiksturene festes det etter at de har grodd fast i 3-4 måneder en bro med nye tenner.

I blant er det ikke mulig å feste så mange tannimplantater. Da kan en såkalt dekkprotese eller avtagbar protese på 2 tannimplantater være et godt alternativ. Til tross for at den er avtagbar har den et godt feste mot tannimplantatene og fungerer fint for pasienten.


Komplikasjoner er uvanlig


Inngrepet skjer ved hjelp av lokalbedøvelse og er smertefritt. I løpet av det neste døgn etter innsetting av tannimplantat kan det forekomme noe hevelse og smerte. Alvorlige og omfattende komplikasjoner er ytterst uvanlig.

Implantatbehandling i dag gir gode resultater over tid, men kan skje at implantater ikke fester seg eller at de kan løsne. Som i all annen medisinsk behandling er det flere biologiske faktorer som kan spille inn og som kan føre til et uheldig resultat. En av de faktorene vi kjenner til er at pasienter som røyker og får utført implantater i har dårligere prognose enn for de som ikke røyker. Røykeslutt anbefales før en implantatoperasjon. Implantatbehandling innbefatter ofte større konstruksjoner med mange komponenter som selve fixturen( titanskruen), distansen, porselenskronen, broskruen etc. Det kan en sjelden gang forkomme at en av desse komponentene løsner eller må skiftes. Det kan erfaringsmessig ordnes greitt men det vil innebære at du må tilbake til oss eller din tannlege for å få dette ordnet.

Vi bruker kun implantatsystemer som kan vise til gode kliniske langtidsresultater i internasjonal forskningslitteratur.

Implantatbehandling er en relativt kostbar behandling som du i de fleste tilfelle må betale selv. Trygdeetaten kan gi bidrag i en del tilfelle avhengig av hva årsaken til tanntapet skyldes. Dette vil du få informasjon om hos oss. Hvis du er berettiget til bidrag fra trygdeetaten, er det en forutsetning for å få bidrag at behandlingen utføres av spesialist i oral kirurgi eller kjevekirurgi og tannlegespesialist i oral protetikk.


Implantatbehandling steg for steg


Her følger en kort beskrivelse av implantatbehandling. Besrivelsen gjelder for et enkelt tannimplantat, men samme prosedyre gjelder for innsetting av flere tannimplantater.

1) Innsetting av tannimplantat
Med nøyaktig operasjonsteknikk plasserer kirurgen tannimplantatet i kjevebenet. Operasjonen tar vanligvis mellom en halv og to timer og er smertefri.

2) Tilhelingsperioden

Når operasjonen er ferdig beynner tilhelingsperioden. Lengden på denne perioden er avhengig av flere faktorer som bla benkvalitet , type tannimplantat og bittforhold. I overkjeven er det vanligvis ca.3-4 måneder. I underkjeven, med sitt kraftigere ben, holder det ofte med ca. 2-3 måneder. I dag er det i enkelte tilfeller mulig å feste tennene i løpet av noen få dager etter den første operasjonen. Dette gjelder først og fremst store underkjeve-broer. Under tilhelingsperioden kan man benytte en midlertidig protese som kan taes ut og inn, slik at tanntapet ikke er synlig (video12)

Kirurgen kan bruke en såkalt 1-stegsteknikk som innebærer at en liten topp (distanse) stikker ut gjennom tannkjøttet. 2-stegs teknikk (video 8) innebærer at tannkjøttet dekker over fiksturen i tilhelingsperioden. Kirurgen vurderer i hvert enkelt tilfelle hva som er mest hensiktsmessig å bruke.

3) Distansetilkobling

Når benet har vokst rundt tannimplantatet(osseointegreres) sitter den fast. Nå forlenges tannimplantatet med en distanse. Ved 1-stegsteknikk behøves ingen ny operasjon. Ved 2-stegsteknikk gjør kirurgen et forsiktig lite snitt i tannkjøttet for å finne tannimplantatet under tannkjøttet. På distansen skal den nye tannen( kronen, protesen eller broen) festes.

4) Det protetiske arbeidet
Vanligvis påbegynnes fremstillingen av den nye tannen i løpet av noen uker etter at distansen er kommet på plass. Arbeidet innledes med at det tas et avtrykk av tennene. Deretter følger ytterlige 1-6 besøk. I løpet av disse besøkene bestemmer pasienten og tannlegen utseende og form på den/de nye tannen/tennene.


Informasjonsfolder TANNIMPLANTATLast ned pdf her
Skriv ut