Veiledende prisliste

kjeve/oral kirurgisk behandling fra 15.02.21

PRISLISTE KIRURGIKLINIKKEN AS 2022
Mye brukte priser (pakkepriser)

Egen -betaling: *

 

 

Kirurgisk fjerning av 1 visdomstann 

 

2: Undersøkelse hos spesialist

583,-

804: Panoramarøntgen (OPG) pr. bilde

537,-

6: Lokal og regional anestesi

205,-

405: Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot (visdomstann)

3335,-

Hygienetillegg/kirurgisk oppdekking

210,-

Smittevernstiltak i forb. med 2019-nCoV (Koronavirus)

0,-

SUM:

4870,-

Evt.tillegg for narkose/intravenøs sedasjon med anestesilege kr. 3500,-

 

 

 

Kirurgisk fjerning av 2 visdomstenner i samme seanse:

 

2: Undersøkelse hos spesialist

583,-

804: Panoramarøntgen (OPG) pr. bilde

537,-

6: Lokal og regional anestesi X 2

406,-

405: Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot (visdomstann)

3335,-

401: EBA 00 Ekstraksjon av tann (p.g.a. annen årsak)

849,-

Hygienetillegg

210,-

Smittevernstiltak i forb. med 2019-nCoV (Koronavirus)

0,-

SUM:

5920,-

 Evt. tillegg for narkose /intravenøs sedasjon med anestesilege kr. 3500,-

 

  

Rotspissamputasjon av stor jeksel (molar):

 

2: Undersøkelse hos spesialist

583,-

802: Tannrøntgen pr. bilde

154,-

6: Lokal og regional anestesi

205,-

407: Apicektomi av en rot molar

3710,-

408: Tillegg for rotfylling ved apicectomi av molar og premolar

938,-

Hygienetillegg

210,-

Smittevernstiltak i forb. med 2019-nCoV (Koronavirus)

0,-

SUM:

5800,-

 

 

Rotspissamputasjon av liten jeksel (premolar):

 

2: Undersøkelse hos spesialist

583,-

802: Tannrøntgen pr. bilde

154,-

6: Lokal og regional anestesi

205,-

406: Apicektomi av en rot- premolar/incisiv/hjørnetann

3333,-

408: Tillegg for rotfylling ved apicektomi av molar og premolar

715,-

Hygienetillegg

210,-

Smittevernstiltak i forb. med 2019-nCoV (Koronavirus)

0,-

SUM:

5200,-

 

 

Biopsi:

 

2: Undersøkelse hos spesialist

583,-

6: Lokal og regional anestesi

205,-

403:Biopsi/Eksisjon

1355,-

801: Taking av prøver til laboratorieundersøkelser

627,-

  

Hygienetillegg

210,-

Smittevernstiltak i forb. med 2019-nCoV (Koronavirus)

0,-

SUM:

2980,-

 

 

  
  

Vurdering/Konsultasjon hos spesialist:

 

3: Omfattende vurdering hos spesialist

1231,-

804:Paonoramarøntgen - OPG

537,-

SUM:

1768,-

 

 

Kjeveleddsundersøkelse (TMD) hos lege-spesialist

i maxillofacialkirurgi inklusiv OPG-røntgen

2200,-

 

 

 

 

RØNTGENUNDERSØKELSE / CT:

 

804: Panoramarøntgen

537,-

809: CBCT  kjeve/ansiktskjelett (inklusiv radiologibeskrivelse)

1420,-

809-1: CT kjeveledd (inklusiv radiologibeskrivelse)

1500,-

 

 

Implantatbehandling: (uten HELFO-refusjon)

 

421: Kirurgisk tannimplantatbehandling, første tann (inkl bedøvelse, kirurgisk oppdekkning og nødvendige etterkontroller)

19100,-

422: Kirurgisk tannimplantatbehandling pr implantat i tillegg

11865,-

423: Benoppbygging: (sinusløft, lokal bentransplantasjon etc.)

– Prisoverslag krever forundersøkelse.

1500 – 10000,-

308: Implantatretinert krone inklusiv distanse. 

fra  16800,-

315: Midlertidig tannprotese eller midlertidig implantat-tannkrone (PMMA)fra 6825,- 

 


 *  Prisene er egenandel etter at refusjon fra HELFO er trukket fra. En behandlingsseanse inkluderer ofte kombinasjon av flere takster. Ved enkelte behandlinger vil refusjonsbeløpet variere pga diagnoser med ulike innslagspunkt. Dette gjør at sluttbeløp kan variere fra pasient til pasient. Jf. Folketrygdlovens bestemmelser, fastsatt av Helse og omsorgsdepartementet.
Skriv ut