Veiledende prisliste

kjeve/oral kirurgisk behandling fra 15.02.21

PRISLISTE KIRURGIKLINIKKEN AS 2021

Mye brukte priser (pakkepriser)

Egen -betaling: *

 

 

Kirurgisk fjerning av 1 visdomstann 

 

2: Undersøkelse hos spesialist

542,-

804: Panoramarøntgen (OPG) pr. bilde

506,-

6: Lokal og regional anestesi

192,-

405: Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot (visdomstann)

2740,-

Hygienetillegg.

170,-

Smittevernstiltak i forb. med 2019-nCoV (Koronavirus)

350,-

SUM:

4500,-

Evt.tillegg for narkose/intravenøs sedasjon med anestesilege kr. 3500,-

 

 

 

Kirurgisk fjerning av 2 visdomstenner i samme seanse:

 

2: Undersøkelse hos spesialist

542,-

804: Panoramarøntgen (OPG) pr. bilde

506,-

6: Lokal og regional anestesi X 2

384,-

405: Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot (visdomstann)

2740,-

401: EBA 00 Ekstraksjon av tann (p.g.a. annen årsak)

808,-

Hygienetillegg

170,-

Smittevernstiltak i forb. med 2019-nCoV (Koronavirus)

350,-

SUM:

5500,-

 Evt. tillegg for narkose /intravenøs sedasjon med anestesilege kr. 3500,-

 

  

Rotspissamputasjon av stor jeksel (molar):

 

2: Undersøkelse hos spesialist

542,-

802: Tannrøntgen pr. bilde

145,-

6: Lokal og regional anestesi

192,-

407: Apicektomi av en rot molar

3154,-

408: Tillegg for rotfylling ved apicectomi av molar og premolar

847,-

Hygienetillegg

170,-

Smittevernstiltak i forb. med 2019-nCoV (Koronavirus)

350,-

SUM:

5400,-

 

 

Rotspissamputasjon av liten jeksel (premolar):

 

2: Undersøkelse hos spesialist

542,-

802: Tannrøntgen pr. bilde

145,-

6: Lokal og regional anestesi

192,-

406: Apicektomi av en rot- premolar/incisiv/hjørnetann

2814,-

408: Tillegg for rotfylling ved apicektomi av molar og premolar

587,-

Hygienetillegg

170,-

Smittevernstiltak i forb. med 2019-nCoV (Koronavirus)

350,-

SUM:

4800,-

 

 

Biopsi:

 

2: Undersøkelse hos spesialist

542,-

6: Lokal og regional anestesi

192,-

403:Biopsi/Eksisjon

1269,-

801: Taking av prøver til laboratorieundersøkelser

277,-

  

Hygienetillegg

170,-

Smittevernstiltak i forb. med 2019-nCoV (Koronavirus)

350,-

SUM:

2800,-

 

 

  
  

Vurdering/Konsultasjon hos spesialist:

 

3: Omfattende vurdering hos spesialist

994,-

804:Paonoramarøntgen - OPG

506,-

SUM:

1500,-

 

 

Kjeveleddsundersøkelse (TMD) hos lege-spesialist

i maxillofacialkirurgi inklusiv OPG-røntgen

 1900,-

 

 

 

 

RØNTGENUNDERSØKELSE / CT:

 

804: Panoramarøntgen

506,-

809: CBCT  kjeve/ansiktskjelett (inklusiv radiologibeskrivelse)

950,-

809-1: CT kjeveledd (inklusiv radiologibeskrivelse)

1350,-

 

 

Implantatbehandling:

 

421: Kirurgisk tannimplantatbehandling, første tann

17300,-

422: Kirurgisk tannimplantatbehandling pr implantat i tillegg

10000,-

423: Benoppbygging: (sinusløft, lokal bentransplantasjon etc.)

– Prisoverslag krever forundersøkelse.

1500 – 10000,-

 

  *  Prisene er egenandel etter at refusjon fra HELFO er trukket fra. En behandlingsseanse inkluderer ofte kombinasjon av flere takster. Ved enkelte behandlinger vil refusjonsbeløpet variere pga diagnoser med ulike innslagspunkt. Dette gjør at sluttbeløp kan variere fra pasient til pasient. Jf. Folketrygdlovens bestemmelser, fastsatt av Helse og omsorgsdepartementet.
Skriv ut