Veiledende prisliste

kjeve/oral kirurgisk behandling fra 01.06.17

A.Generelle tjenester   Egenbetaling 
2 Undersøkelse hos spesialist 547,-   
3 Omfattende undersøkelse hos spesialist 935,-   
4 Etterkontroll etter kirurgiske inngrep og oralmedisinske
undersøkelser
220,-   
5 Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep og
oralmedisinske undersøkelser
301,-   
6 Lokal og regional anestesi 192,-   
7 Tillegg ved behandling under intravenøs sedasjon
pr. påbegynt time.
3000,-   
705 Stabiliseringskinne6500,- 
308 Krone på implantat inkl. komponenter og tanntekniker, fra: 13.500,- 
  
E.Kirurgisk behandling   
403 Biopsi/eksisjon  2064,-  
404 Incisjon av abcess   890,- 
405 Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot (visdomstann)   2500,- 
406 Apicetomi av en rot-premolar/incisiv/hjørnetann   2919,- 
407 Apicectomi av en rot molar 3314,-  
408 Tilegg for rotfylling ved apicectomi av molar og premolar 852,-/490,-   
410 Cystostomi/eksplorasjon (operasjon for å avdekke patologi) 2651,-   
411 Plastisk operasjon av leppe/tungebånd 2701,-   
412 Operativ fjerning av spyttstein2701,-   
421 Kirurgisk tannimplantatbehandling første implantat 17.000,-   
422 Kirurgisk tannimplantatbehandling per implantat i tillegg 9000,-   
  
I.Laboratorieprøver og røntgenundersøkelser   
801 Taking av prøver til laboratorieundersøkelser 280,-   
802 Tannrøntgen pr. bilde 145,-  
804 Panoramarøntgen (OPG), pr. bilde 511,-   
807 Kjeveledd spesialbilder   511,- 
809 CBCT kjeve/ansiktskjelett 890,- 
  
Mye brukte priser (pakkepriser) 

Kirurgisk fjerning av visdomstann
 
2 Undersøkelse hos spesialist 547,- 
804 Panoramarøntgen (OPG) pr. bilde 511,- 
405 Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot (visdomstann) 2500,- 
Hygienetillegg 170,- 
SUM 3920,- 
 Har du motatt Frikort egenandelstak 22325,- 
  
Kirurgisk fjerning av 2 visdomstenner i samme seanse  
2 Undersøkelse hos spesialist 547,- 
804 Panoramarøntgen (OPG) pr. bilde 511,- 
6 Lokal og regional anestesi x2384,- 
405 Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot (visdomstann) 2500,- 
405 Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot i samme seanse 858,- 
Hygienetillegg170,- 
SUM 4970,- 
Har du motatt Frikort egenandelstak 2 2757,- 
  
Rotspissamputasjon av stor jeksel (molar)  
2 Undersøkelse hos spesialist 547,- 
802 Tannrøntgen pr. bilde 145,- 
6 Lokal og regional anestesi 192,- 
407 Apicektomi av en rot molar 3315,- 
408 Tillegg for en rotfylling ved apicectomi av molar og premolar 852,- 
Hygienetillegg 170,- 
SUM 5220,- 
  
Rotspissamputasjon av liten jeksel (premolar)  
2 Undersøkelse hos spesialist 547,- 
802 Tannrøntgen pr. bilde 145,- 
6 Lokal og regional anestesi 192,- 
406 Apicektomi av en rot- premolar/incisiv/hjørnetann 2919,- 
408 Tillegg for rotfylling ved apicectomi av molar og premolar 490,- 
Hygienetillegg 170,- 
SUM 4463,-
  
Biopsi  
2 Undersøkelse hos spesialist 547 ,- 
6 Lokal og regional anestesi 192,- 
403 Biopsi/Eksisjon 1319,- 
801 Taking av prøver til labratorieundersøkelser 224,- 
Hygienetillegg 170,- 
SUM 2452,- 


Prisene er egenandel etter at refusjon fra HELFO er trukket fra. En behandlingsseanse inkluderer ofte kombinasjon av flere takster. Ved enkelte behandlinger vil refusjonsbeløpet variere pga diagnoser med ulike innslagspunkt. Dette gjør at sluttbeløp kan variere fra pasient til pasient. Jf. Folketrygdlovens bestemmelser, fastsatt av Helse og omsorgsdepartementet.
Skriv ut