Veiledende prisliste

kjeve/oral kirurgisk behandling fra 15.02.21

PRISLISTE KIRURGIKLINIKKEN AS 2024
Mye brukte priser (pakkepriser)

Egen -betaling: *

 

 

Kirurgisk fjerning av 1 visdomstann 

 

2: Undersøkelse hos spesialist

677,-

804: Panoramarøntgen (OPG) pr. bilde

565,-

6: Lokal og regional anestesi

237,-

405: Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot (visdomstann)

3681,-

Hygienetillegg/kirurgisk oppdekking

240,-

Smittevernstiltak i forb. med 2019-nCoV (Koronavirus)

0,-

SUM:

5400,-

Evt.tillegg for narkose/intravenøs sedasjon med anestesilege kr. 4000,-

 

 

 

Kirurgisk fjerning av 2 visdomstenner i samme seanse:

 

2:Vurdering hos spesialist

677,-

804: Panoramarøntgen (OPG) pr. bilde

565,-

6: Lokal og regional anestesi X 2

437,-

405: Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot (visdomstann)

3681,-

401: EBA 00 Ekstraksjon av tann (p.g.a. annen årsak)

1200,-

Hygienetillegg

240,-

Smittevernstiltak i forb. med 2019-nCoV (Koronavirus)

0,-

SUM:

6800,-

 Evt. tillegg for narkose /intravenøs sedasjon med anestesilege kr. 3500,-

 

  

Rotspissamputasjon av stor jeksel (molar):

 

2: Undersøkelse hos spesialist

677,-

802: Tannrøntgen pr. bilde

174,-

6: Lokal og regional anestesi

237,-

407: Apicektomi av en rot molar

3887,-

408: Tillegg for rotfylling ved apicectomi av molar og premolar

1085,-

Hygienetillegg

240,-

Smittevernstiltak i forb. med 2019-nCoV (Koronavirus)

0,-

SUM:

6300,-

 

 

Rotspissamputasjon av liten jeksel (premolar):

 

2: Undersøkelse hos spesialist

677,-

802: Tannrøntgen pr. bilde

174,-

6: Lokal og regional anestesi

237,-

406: Apicektomi av en rot- premolar/incisiv/hjørnetann

3710,-

408: Tillegg for rotfylling ved apicektomi av molar og premolar

762,-

Hygienetillegg

240,-

Smittevernstiltak i forb. med 2019-nCoV (Koronavirus)

0,-

SUM:

5800,-

 

 

Biopsi:

 

2: Undersøkelse hos spesialist

677,-

6: Lokal og regional anestesi

237,-

403:Biopsi/Eksisjon

1471,-

801: Taking av prøver til laboratorieundersøkelser

675,-

  

Hygienetillegg

240,-

Smittevernstiltak i forb. med 2019-nCoV (Koronavirus)

0,-

SUM:

3300,-

 

 

  
  

Vurdering/Konsultasjon hos spesialist:

 

3: Omfattende vurdering hos spesialist

1295,-

804:Paonoramarøntgen - OPG

565,-

SUM:

1860,-

 

 

Kjeveleddsundersøkelse (TMD) hos lege-spesialist

i maxillofacialkirurgi inklusiv OPG-røntgen

2400,-

 

 

 

 

RØNTGENUNDERSØKELSE / CT:

 

804: Panoramarøntgen

565,-

809: CBCT  kjeve/ansiktskjelett (inklusiv radiologibeskrivelse)

1600,-

809-1: CT kjeveledd (inklusiv radiologibeskrivelse)

1600,-

 

 

Implantatbehandling: (uten HELFO-refusjon)

 

421: Kirurgisk tannimplantatbehandling, første tann (inkl bedøvelse, kirurgisk oppdekkning og nødvendige etterkontroller)

19500,-

422: Kirurgisk tannimplantatbehandling pr implantat i tillegg

12000,-

423: Benoppbygging: (sinusløft, lokal bentransplantasjon etc.)

– Prisoverslag krever forundersøkelse.

1500 – 10000,-

 Protetisk behandling:(Uten HELFO-refusjon)
 

308: Implantatretinert krone inklusiv distanse.  (tannkrone på tannimplantat)

fra  17200,-

315: Midlertidig tannprotese eller midlertidig implantat-tannkrone (PMMA)fra 6800,- 
510:Delprotese 16000,-
 Bittskinne 11000,-


 *  Prisene er egenandel etter at refusjon fra HELFO er trukket fra om ikke annet er angitt. En behandlingsseanse inkluderer ofte kombinasjon av flere takster. Ved enkelte behandlinger vil refusjonsbeløpet variere pga diagnoser med ulike innslagspunkt. Dette gjør at sluttbeløp kan variere fra pasient til pasient. Jf. Folketrygdlovens bestemmelser, fastsatt av Helse og omsorgsdepartementet.
Skriv ut