Kjeveledd/TMD

 
Kjeveleddet, eller temporomandibulærleddet , kan gi opphav til ulike symptomer som faller inn under samlebetegnelsen Temporo-Mandibular-Disorders (TMD). Symptomene innbefatter smerter i og rundt kjeveleddet, leddlyder og innskrenket bevegelighet i kjeveleddet. Smertene kan ha sitt opphav i kjevemuskulatur, kjeveledd eller både kjeveledd og muskulatur. Det vanligste er smerter fra kjevemuskulatur som kan behandles med smertestillende (Ibux, Paracet) og tyggeavlastning/myk kost. De fleste vil ha symptomer som går over av seg selv etter en tid.

Det er derfor viktig å unngå behandlingsformer som gir permanente forandringer i bittet eller kjeven.

Det kan hos noen være aktuelt med behandling av sykdom i selve kjeveleddet. Førstevalg er da svært ofte arthrocentese (skylling) eller arthroskopi av kjeveleddet. Ved akutte betennelsetilstander (artritt) vil injeksjon av kortisonpreparat kunne gi hurtig lindring av symptomer. I sjeldne tilfeller kan åpen kirurgi på kjeveleddet være aktuelt. Dersom vedvarende smerter eller redusert bevegelighet kan evt. bruskskiven ("menisken") som bidrar til symptomene fjernes.  For ytterligere informasjon om behandling av TMD og lidelser i kjeveledd hevises til norsk bok utgitt 2018 om dette emnet. Dr. Risheim har skrevet kapitlet om kjeveledd-kirurgi her.

Symptomer på TMD kan også oppstå som følge av traume mot kjeven, brusk-slitasje(artrose), og i sjeldne tilfeller en svulst. En fullstendig undersøkelse hos spesialist innbefatter derfor en detaljert sykehistorie, klinisk undersøkelse av leddfunksjon, røntgenbilder, og i sjeldne tilfeller MR-undersøkelse. Vi har røntgen og CT på Kirurgiklinikken ,slik at dette utføres under konsultasjonen.

Kirurgiklinikken samarbeider med de fleste store helseforsikringer i Norge når det gjelder utredning og behandling av sykdommer og lidelser i kjeveledd og kjevemuskulatur.  Helseforsikring gjelder både konsultasjon og behandling hos legespesialist i maxillofacial kirurgi / kjevekirurgi, samt nødvendige CT / røntgenundersøkelser. 


Skriv ut