Kjeveledd/TMD

 
Kjeveleddet, eller temporomandibulærleddet , kan gi opphav til ulike symptomer som faller inn under samlebetegnelsen Temporo-Mandibular-Disorders (TMD). Symptomene innbefatter smerter i og rundt kjeveleddet, leddlyder og innskrenket bevegelighet i kjeveleddet. Smertene kan ha sitt opphav i kjevemuskulatur, kjeveledd eller både kjeveledd og muskulatur. Det vanligste er smerter fra kjevemuskulatur som kan behandles med smertestillende (Ibux, Paracet) og tyggeavlastning/myk kost. De fleste vil ha symptomer som går over av seg selv etter en tid.

Det er derfor viktig å unngå behandlingsformer som gir permanente forandringer i bittet eller kjeven.

Det kan hos noen være aktuelt med behandling av sykdom i selve kjeveleddet. Førstevalg er da svært ofte arthrocentese (skylling) eller arthroskopi av kjeveleddet. Ved akutte betennelsetilstander (artritt) vil injeksjon av kortisonpreparat kunne gi hurtig lindring av symptomer. I sjeldne tilfeller kan åpen kirurgi på kjeveleddet være aktuelt. For ytterligere informasjon om behandling av TMD og lidelser i kjeveledd hevises til norsk bok utgitt 2018 om dette emnet. Dr. Risheim har skrevet kapitlet om kjeveledd-kirurgi her.

Symptomer på TMD kan også oppstå som følge av traume mot kjeven, brusk-slitasje(artrose), og i sjeldne tilfeller en svulst. En fullstendig undersøkelse hos spesialist innbefatter derfor en detaljert sykehistorie, klinisk undersøkelse av leddfunksjon, røntgenbilder, og i sjeldne tilfeller MR-undersøkelse. Vi har røntgen og CT på Kirurgiklinikken ,slik at dette utføres under konsultasjonen.

Kirurgiklinikken samarbeider med de fleste store helseforsikringer i Norge når det gjelder utredning og behandling av sykdommer og lidelser i kjeveledd og kjevemuskulatur.  Helseforsikring gjelder både konsultasjon og behandling hos legespesialist i maxillofacial kirurgi / kjevekirurgi, samt nødvendige CT / røntgenundersøkelser. 


Skriv ut