Kjeveledd/TMD

 
Kjeveleddet, eller temporomandibulærleddet , kan gi opphav til ulike symptomer som faller inn under samlebetegnelsen Temporo-Mandibular-Disorders (TMD). Symptomene innbefatter smerter i og rundt kjeveleddet, leddlyder og innskrenket bevegelighet i kjeveleddet. Smertene kan ha sitt opphav i kjevemuskulatur, kjeveledd eller både kjeveledd og muskulatur. Det vanligste er smerter fra kjevemuskulatur som kan behandles med smertestillende (Ibux, Paracet) og tyggeavlastning/myk kost. De fleste vil ha symptomer som går over av seg selv etter en tid.

Det er derfor viktig å unngå behandlingsformer som gir permanente forandringer i bittet eller kjeven.

Symptomer på TMD kan også oppstå som følge av traume mot kjeven, brusk-slitasje(artrose), og i sjeldne tilfeller en svulst. En fullstendig undersøkelse hos spesialist innbefatter derfor en detaljert sykehistorie, klinisk undersøkelse av leddfunksjon, røntgenbilder, og i sjeldne tilfeller MR-undersøkelse.

Kirurgiklinikken samarbeider med de fleste store helseforsikringer i Norge når det gjelder utredning og behandling av sykdommer og lidelser i kjeveledd og kjevemuskulatur.  Helseforsikring gjelder både konsultasjon og behandling hos legespesialist i maxillofacial kirurgi / kjevekirurgi, samt nødvendige CT / røntgenundersøkelser. 


For mer informasjon, klikk her
Skriv ut