Biopsi

 
Biopsi er en medisinsk diagnostisk prosedyre som innebærer fjerning av vevsmateriale fra et organ (munn-slimhinnen) for undersøkelse. Vevsmateriale muliggjør patologisk anatomisk undersøkelse, såkalt histologisk undersøkelse. Det vil si at vevsbiten snittes opp i svært tynne skiver som legges på en glassplate, farges og granskes med mikroskop for å se hva slags celler som sees og om de har sykelige forandringer.

En biopsi kan tas fra hud eller munnslimhinne ved å bruke kniv eller en liten rund kniv som fjerner en liten sylinderformet bit. Det tar som regel 2 uker før vi får svar på en biopsi. I enkelte tilfeller kan vi få raskere svar om det er nødvendig. Inngrepet foregår i lokalbedøvelse og er smertefritt. Kirurgen vil måtte gjøre en klinisk undersøkelse av pasienten først for å vurdere behovet for en biopsi i munnhulen.Generelt bør et sår i munn som ikke gror i løpet av 2-3 uker undersøkes, og evt. biopseres.
Skriv ut