Bentransplantasjon/sinus-lift

 
Sinuslift

Sinuslift eller benoppbygging i bihulene er en anerkjent kirurgisk prosedyre hvor kirurgen legger ben til overkjeven i området ved kjevebihulen (sinus maxillaris). Dette er av og til nødvendig for at man skal oppnå tilstrekkelig høyde på kjevekammen til å sette inn tann-implantater med ønsket lengde for å erstatte jeksler i dette området.

Inngrepet foregår i vanlig lokalbedøvelse og det legges et snitt i tannkjøttet slik at benet blottlegges. Det blir laget en liten oval åpning i benet, og her plasseres et lite volum av pasienten sitt eget ben for å øke tykkelsen av kjevebenet. (Video 1: Sinuslift) Dette gjøres ofte i samme seanse som vi setter inn implantatene, eller vi lar det tilhele i 4 mnd før vi setter implantatene i en senere operasjon.


Sinusløft med osteotomteknikk


Dette er en forenklet variant av tradisjonell sinuslift hvor en bruker små instrumenter til å løfte opp et lite område 2 x 3 mm i diameter av bihuleslimhinnen samtidig som en setter implantatet. (Video 2: Sinusløft med osteotom/vertikal tekninkk)


Bentransplantasjon

Oppbygging av kjevebenet må ofte gjøres i overkjevens front-tanns-område for å få et tilfredsstillende kosmestisk sluttresultat. Det finnes ulike teknikker å gjøre dette på, og en kan bruke pasienten sitt eget ben eller en kan bruke kunstig ben. Inngrepet foregår i lokalbedøvelse og som oftes tar kirurgen en liten benbit fra underkjeven og flytter dette til ønsket sted i overkjeven. (Video 3: Bentransplantasjon ved smal kjevekam) Inngående informasjon om behov for dette inngrepet vil fås av behandlede kirurg.
Skriv ut