Fett-transplantasjon

 

Fett-transplantasjon benyttes for å korrigere defekter i ansiktet etter ulykker, tidligere kirurgi, følgetilstander etter kreftbehandling og medfødte misdannelser.  På samme måte kan fett-transplantasjon til ansiktet benyttes for å modifisere aldersforandringer i ansiktet, ved å tilføre volum til områder hvor huden har tapt underliggende støttevev.  Man kan gjøre tilsvarende med kunstig fremstilte «fillere», men disse har begrenset varighet og kan av og til ha uønskede bivirkninger. Eget fett aksepteres imidlertid av kroppen, og fett-transplantasjon  har derfor generelt få bivirkninger. Fett inneholder mange ganger mer stamceller enn benmarg. Stamceller som overføres til ansiktet kan derfor bidra til å bedre blodsirkulasjon, øke kollagendannelsen,  hindre nedbrytning av andre celler og derved bidra til en bedre hudkvalitet.

Forberedelse før operasjon
Operasjonsdagen skal du om ikke annet er avtalt være fastende 6 timer før oppmøte, og møte uten sminke og neglelakk.

Hva du kan forvente
Før operasjon vil kirurgen tegne opp og markere de områder i ansiktet som det skal transplanteres fett til. Fettet som skal transplanteres hentes ved en skånsom fettsugingsteknikk fra mage, flanke eller utside hofte/lår. Fettet som høstes behandles så på en spesiell måte hvor væske, blod og olje fjernes, for å oppkonsentrere fettcellene som skal transplanteres.  Fettet transplanteres til ansiktet med butte spesialnåler. Det er ingen hudsnitt, kun innstikkshull for kanyler som benyttes. Disse innstikkstedene lukkes med en enkelt sutur, eller bare med plaster. Det anlegges ofte en lett komprimerende bandasje over området hvor det er utført fettsuging, ingen bandasjer i ansiktet.

Resultater
Whether you have a chin implant, sliding genioplasty surgery, or both, you can expect to be surprised how much realigning your chin will contribute to improving the balance, proportion and harmony of your facial features. Du vil som regel se en umiddelbar effekt i ansiktet. De første dager er det også hevelse, slik at det endelige resultatet ser man først etter noen uker. Avhengig av hvilket område i ansiktet som behandles, vil ofte noe av det transplanterte fettet forsvinne over tid. Det kan derfor av og til være indikasjon for å gjenta prosedyren

Chin Implant Fast Facts

Fett-transplantasjon, oppsummering av  fakta
The following are general guidelines only. Følgende er generelle retningslinjer for fett-transplantasjon

Operasjonstid:
Om lag en til to timer
Sted:
Poiklinikk
Anestesi/bedøvelse:Lett sedasjon og lokalbedøvelse , eller lokalbedøvelse alene. Du får også vanligvis en engangsdose antibiotika like før operasjon starter
Bandasjer:Lett komprimerende bandasje der det er utført fettsuging, for øvrig ingen bandasjer i ansiktet. Plastertape over innstikksted.
Smerte og ubehag:
Lett til moderat smerte første 1-2 døgn. Vanligvis behov for smertestillende et par dager. Ice packs and a soft diet help speed recovery.
Hevelse og blåmerker:
Moderat, vanligvis topp etter dag tre. Bruising typically fades in 10 to 14 days. Blåmerker og lett hevelse i området der fettet er hentet fra avtar i.l.a. første uke.
Sutur fjerning:
Oppløsbare suturer blir ofte brukt, krever ingen fjerning.  Suturer i hud fjernes etter ca en uke.
Tilbake i arbeid:
1 dag-1 uke avhengig av området som er behandlet.
Gjenoppta trening:
To uker for skånsom trening, seks uker for anstrengende trening
Synlig resultat:
Umiddelbart, når hevelse avtar.
Endelig resultater:
Det fett som er tilbake etter 3 måneder er ofte stabilt.
Varighet:Ofte permanent, avhengig av lokalisasjon.

Variations are common.

Se vår prisliste

Skriv ut