Refusjonsordninger / HELFO

 
HELFO gir en viss stønad til oral og kjevekirurgisk behandling, og dette beløpet er spesifisert på kvitteringen du får fra oss, og således automatisk fratrukket når du betaler honoraret for behandlingen. Det du må betale representerer «egenandel» og er ved private klinikker høyere enn det offentlige fastsatte egenadelsbeløpet. Egenandel for å oppnå frikort tak 2 beregnes ut i fra den offentlige fastsatte egenadel, og for å få frikort går du frem som angitt under:

Husk å søke om frikort tak 2!
Har du rett til frikort for helsetjenester egenandelstak 2? Frikortet gjelder følgende godkjente egenandeler:
  • Fysioterapi
  • Enkelte former for tannbehandling
  • Opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon
  • Behandlingsreiser til utlandet i regi av OUS – Rikshospitalet.
Send søknad til HELFO når du har betalt mer enn 2.670,- kroner i egenandeler i løpet av et kalenderår.

Husk at du må sende søknaden innen seks måneder, og legge ved kvitteringer for betalte egenandeler.

Søknadsskjema finner du på http://helfo.no/privatperson/frikort/Sider/hva-er-frikort-egenandelstak-2.aspx
Skriv ut